• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/10/2021
  • Ngày có hiệu lực: 08/10/2021

Nghị quyết số 387/NQ-UBTVQH15 Về việc thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: