• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/10/2021
  • Ngày có hiệu lực: 20/10/2021

Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: