• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/11/2021
  • Ngày có hiệu lực: 30/11/2021

Nghị quyết số 07/2021/UBTVQH15 về Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: