• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/12/2021
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/2021
Nghị quyết số 11/2021/UBTVQH15 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022                            
 
 
Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: