• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/02/2022
  • Ngày có hiệu lực: 23/02/2022
Nghị quyết số 15/2022/UBTVQH15 về Quy định việc sử dụng chuyên gia của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 
 
Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: