• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/02/2022
  • Ngày có hiệu lực: 23/02/2022
Nghị quyết số 16/2022/UBTVQH15 về Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022                            
 
 
Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: