• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/03/2022
  • Ngày có hiệu lực: 30/03/2022

Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: