• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/03/2022
  • Ngày có hiệu lực: 30/03/2022

Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn 

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: