• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/03/2022
  • Ngày có hiệu lực: 30/03/2022
Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
 
 
Nội dug chi tiết xem tại file đính kèm: