• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/05/2022
  • Ngày có hiệu lực: 06/05/2022
Nghị quyết số 515/NQ-UBTVQH15 Về việc bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội
 
 
 
Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: