• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/06/2022
  • Ngày có hiệu lực: 24/06/2022
Nghị quyết số 60/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1
 
 
Nội dung chi tiết xem tại fle đính kèm: