• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/06/2022
  • Ngày có hiệu lực: 24/06/2022

Nghị quyết số 63/2022/QH15 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

 
 
Nội dung chi tiết xem tại fle đính kèm: